Nieuwbouw

Vanaf schooljaar 2025-2026 ga je naar school op de nieuwe Poolster! De gemeente heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van Daltonschool De Poolster. Met dit budget worden een schoolgebouw, gymzaal en een vernieuwd buitenterrein gerealiseerd. Volgens de planning is de nieuwbouw voorjaar 2025 gereed.

De nieuwe school biedt plek aan 15 groepsruimten, een nieuwe gymzaal en een ruimte voor vroeg- en voorschoolse opvang (VVE). De totale oppervlakte van de school is bijna 2500 m2, dit is zo’n 250 m2 meer dan ons huidige gebouw. Door het maken van een 2e verdieping wordt het een compacter. De hoogte blijft nagenoeg gelijk aan het oude gebouw.

Duurzaam

Ons nieuwe gebouw wordt zeer duurzaam:
• houten constructie
• goede isolatie
• voldoen aan BENG-eisen (bijna energieneutraal)
• energie opwekken door de daken te voorzien van zonnepanelen
• bijna volledig circulair zijn door herbruikbare metselstenen toe te passen

Groene school

Het vele groen rond onze school is kenmerkend voor De Poolster. Uitgangspunt bij de nieuwbouw is dat het bestaande groen en de speeltoestellen zoveel mogelijk worden hergebruikt, de grote bomen niet worden gekapt en het plein nog groener zal worden. Een groot deel van het plein wordt openbaar toegankelijk en krijgt zo meer een buurtfunctie. Op de tekening ziet u vooral een denkrichting. De komende periode wordt gebruikt om de plannen voor het buitenterrein verder uit te werken.

Vragen?

De heer Robert Meijer is namens het schoolbestuur Innoord als projectmanager aanspreekpunt voor vragen omtrent het proces en ontwerp te bereiken via: info@promeijer.nl.
Mocht u vragen hebben, zet deze op de mail of stuur deze schriftelijk naar de school.