Welkom bij
Daltonschool De Poolster!

De Poolster is een openbare Daltonbasisschool. Onze school staat midden in het groen van de Amsterdamse wijk Tuindorp-Oostzaan.

De Poolster biedt Daltononderwijs met nadruk op brede persoonlijke ontwikkeling. We staan voor toekomstgericht onderwijs waarin aandacht voor het individu, respect voor anderen en de omgeving uitgangspunten zijn.  

Daltonschool De Poolster is onderdeel van Innoord.

Waarom Daltononderwijs?

Daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden: Samenwerking, vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Door ons onderwijs voortdurend te ijken aan deze kernwaarden zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van de leerling gestructureerd vorm krijgt. De vijf daltonkernwaarden worden ook wel daltonpijlers genoemd. Daltononderwijs is gebaseerd op de inzichten van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst.

De opbrengst, dat ben jij!

De vijf Daltonwaarden zijn geen losstaande doelen. Er is bijvoorbeeld niet zoiets als een vak zelfstandigheid. Leerlingen werken wel zelfstandig aan taken. Zelfstandigheid is hierbij een werkvorm, die naast beheersing van de lesstof, ook om vaardigheden als kritisch denken en verantwoordelijkheid vraagt.

Doel van Daltononderwijs is dat de leerling zijn unieke vaardigheden leert in te zetten. Zelf gaat ontdekken hoe ze maximaal kan groeien en leert om zoals Helen Parkhurst het heeft omschreven -Zonder vrees de uitdagingen van onze samenleving aan te gaan.- De opbrengst dat ben jij.

Voor meer informatie over Daltononderwijs verwijzen we naar de Daltonvereniging.

Daltononderwijs is modern onderwijs

De kracht van Daltononderwijs is dat het weet mee te groeien met de tijd. Technische of maatschappelijke ontwikkelingen worden moeiteloos deel van Daltononderwijs. Wij zijn van menig dat een beredeneerd basisvaardighedenaanbod aan de basis ligt van verdere ontwikkeling. Ons reken- en taalonderwijs is gebaseerd op de laatste didactische en pedagogische inzichten. Vakken op het gebied van cultuur, burgerschap, maatschappij worden thematisch aangeboden. Door deze manier van aanbieden is er veel ruimte om zelf te onderzoeken en te experimenteren.

Nieuwbouw

Vanaf schooljaar 2025-2026 ga je naar school op de nieuwe Poolster! De gemeente heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van Daltonschool De Poolster. Met dit budget worden een schoolgebouw, gymzaal en een vernieuwd buitenterrein gerealiseerd. Volgens de planning is de nieuwbouw voorjaar 2025 gereed.Lees verder >>

Uw kind aanmelden

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Op schoolwijzer.amsterdam.nl leest u hoe de aanmeldprocedure verloopt.

Lees verder >>

Jaaragenda 2024

29 april t/m 10 mei | Meivakantie
28 maart | studiedag, alle leerlingen vrij
29 maart | Goede Vrijdag
17 mei | Studiedag, alle leerlingen vrij
20 mei | Pinksteren
4 juli | Studiedag, alle leerlingen vrij
22 juli t/m 1 september  |  Zomervakantie