Alles wat aandacht krijgt groeit

Daltonschool De Poolster

VACATURE

Visie: Ieder kind is een ster op De Poolster!

De Poolster is een Dalton leeromgeving waar iedereen samenwerkt en samen groeit.

Een Daltonschool zoals De Poolster is een oefenplek waar kinderen (door te) ervaren, leren. Door onderwijs thematisch te presenteren kunnen we verbindingen leggen met de wereld buiten de school en maken we het betekenisvol. In deze veilige omgeving mogen fouten gemaakt worden en leer je verantwoordelijkheid te nemen.  Zo werken we samen met jou aan jouw toekomst.

Ons onderwijs is gebaseerd op de Daltonprincipes. Deze bewezen effectieve onderwijsaanpak borgt ons onderwijs en biedt ruimte aan een persoonlijke aanpak. Zo zorgen we ervoor dat je kan stralen!

Uitgangspunten: 

  • Leerlingen moeten durven, dromen, denken en doen.
  • Elke kind verdient een veilige en gezonde school waar het zichzelf mag zijn.
  • Door het individuele kind te willen zien zorgen wij ervoor dat het de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient. 
  • Goed onderwijs vraagt om samenwerking; het team, ouders en leerlingen vormen de leergemeenschap De Poolster.

Wat voor school is Daltonschool De Poolster?

De Poolster is een openbare basisschool. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De school beroept zich niet op een geloofs- of levensbeschouwelijke grondslag.

Onderwijs van de Poolster is gebaseerd op de daltonprincipes: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit/doelmatigheid. In het hoofdstuk Daltononderwijs leest u wat Daltononderwijs betekent en hoe deze manier van werken in de praktijk wordt toegepast.

De Poolster werkt nauw samen met Dalton IKC Zeven Zeeën, de zusterschool in de wijk de Banne, waarmee het een bovenschoolse directeur deelt. 

De Poolster is onderdeel van de stichting INNOORD waar zestien verschillende basisscholen onder vallen.

Het team

Het vakkundige leerkrachtenteam wordt ondersteund door:  Een vakleerkracht beweging, beeldende vorming en verschillende onderwijs ondersteuners en onderwijsassistenten. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor leerlingzorg. Een administratief medewerkster ondersteunt de directie.

De schoolleiding is in handen van een locatieleider en een meerschools directeur, waarbij de locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De locatieleider is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.  De meerschools directeur is eindverantwoordelijke voor beide scholen.

Ons gebouw

Ons schoolgebouw stamt uit de jaren zestig. Het ruim opgezette gebouw is licht en faciliteert verbinding met de omringende natuur.  Het vele groen op en rond het schoolplein is uniek binnen de stedelijke omgeving van Amsterdam-Noord, de ruime opzet ervan is een geeft leerlingen de ruimte om te sporten en spelenderwijs de wereld te ontdekken.

Aandacht voor natuur en zorg voor de omgeving is ook zichtbaar in de leertuin. In de zomer staan de deuren van de aan de tuin grenzende lokalen open zodat leerlingen van binnen naar buiten kunnen en de tuin een verlengde van het klaslokaal wordt.

Nieuwbouw

Het huidige gebouw is ontwikkeld om ruimte te bieden aan een traditionele onderwijsvisie. Deze blauwdruk uit het verleden maakt op een andere manier lesgeven of indelen van groepen letterlijk door muren begrensd wordt.
Samen met de slechte staat van het gebouw zijn deze beperkingen, aanleiding om voor nieuwbouw te kiezen.

Een ontwerp voor de nieuwe school is in 2020 gepresenteerd en in de loop van 2021 uitgewerkt. Helaas is de bouw van de school (tijdelijk) uitgesteld. De hoop is, halverwege 2023 de bouw te kunnen herstarten.

Het nieuwe ontwerp behoud wat de huidige school zo uniek maakt; de lichte ruime leerruimtes met verbinding naar buiten, de goed geoutilleerd techniek- en beeldende vorming lokalen, de leertuin en ruim schoolplein.

Tijdens de sloop van de huidige school wordt de school ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Daarvoor zijn meerder locaties binnen Tuindorp Oostzaan onderzocht. Uiteindelijk is een plek dicht bij huidige school als locatie aangwezen.

Agenda 2022 – 2023
Studiedag Poolster en Zeven Zeeen samen / Geen school maandag 29 augustus 2022
Start schooljaar / Thema 1: Groen (natuur) dinsdag 30 augustus 2022
Omkeergesprekken  september maandag 5 september 2022 zondag 16 oktober 2022
Koffiemoment woensdag 7 september 2022 8:30:00 9:00:00
Studiedag / Geen school maandag 3 oktober 2022
Start Kinderboekenweek: Gi-ga-groen woensdag 5 oktober 2022
Schoolfotograaf maandag 10 oktober 2022
Afsluiting Kinderboekenweek en eerste thema vrijdag 14 oktober 2022
Herfstvakantie oktober zaterdag 15 oktober 2022 zondag 23 oktober 2022
Start thema 2: Licht en donker maandag 24 oktober 2022
Koffiemoment dinsdag 1 november 2022 14:00:00 14:30:00
Sintviering / Leerlingen om  12.30 uur vrij maandag 5 december 2022 8:30:00 12:30:00
Studiedag / Geen school vrijdag 16 december 2022
Eindejaarsdiner donderdag 22 december 2022 17:00:00 18:30:00
Einde schooldag / Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 zondag 8 januari 2023 12:30:00 16:00:00
Start thema 3: De wereld maandag 9 januari 2023
Koffiemoment donderdag 19 januari 2023 8:30:00 9:00:00
Studiedag / Geen school dinsdag 14 februari 2023
Rapport mee vrijdag 24 februari 2023
Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari 2023 woensdag 3 mei 2023
Start thema 4: Kunst / Oudergesprekken maandag 6 maart 2023
Koffiemoment maandag 13 maart 2023 14:00:00 14:30:00
Voorjaarsontbijt woensdag 5 april 2023
Studiedag / Geen school donderdag 6 april 2023
Goede Vrijdag / Geen school vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag / Geen school maandag 10 april 2023
IEP eindtoets groep 8 dinsdag 18 april 2023
IEP eindtoets groep 8 woensdag 19 april 2023
Koningsspelen vrijdag 21 april 2023
Meivakantie zaterdag 22 april 2023 zondag 7 mei 2023
Start thema 5: Geschiedenis maandag 8 mei 2023
Groep 8 op kamp maandag 15 mei 2023
Groep 8 op kamp dinsdag 16 mei 2023
Groep 8 op kamp / Schoolreisje groep 1 t/m 7 woensdag 17 mei 2023
Hemelvaart / Geen school donderdag 18 mei 2023
Geen school vrijdag 19 mei 2023
Koffiemoment woensdag 24 mei 2023 8:30:00 9:00:00
Tweede Pinksterdag / Geen school maandag 29 mei 2023
Studiedag / Geen school woensdag 21 juni 2023
Rapport mee vrijdag 7 juli 2023
Oudergesprekken t/m 21 juli zondag 10 juli 2022 vrijdag 21 juli 2023
Meesters- en juffendag woensdag 12 juli 2023
Musical en afscheid groep 8 dinsdag 18 juli 2023
Einde schooldag / Zomervakantie vrijdag 21 juli 2023 zondag 9 april 2023 12:30:00 16:00:00
Studiedag / Geen school maandag 4 september 2023
Start schooljaar 2023-2024 maandag 5 september 2022