Welkom bij
Daltonschool De Poolster!

Daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden: Samenwerking, vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Door ons onderwijs voortdurend te ijken aan deze kernwaarden zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van de leerling gestructureerd vorm krijgt. De vijf daltonkernwaarden worden ook wel daltonpijlers genoemd. Daltononderwijs is gebaseerd op de inzichten van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst.

Waarom Daltononderwijs?

Daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden: Samenwerking, vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Door ons onderwijs voortdurend te ijken aan deze kernwaarden zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van de leerling gestructureerd vorm krijgt. De vijf daltonkernwaarden worden ook wel daltonpijlers genoemd. Daltononderwijs is gebaseerd op de inzichten van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst.

Daltononderwijs is modern onderwijs

De kracht van Daltononderwijs is dat het weet mee te groeien met de tijd. Technische of maatschappelijke ontwikkelingen worden moeiteloos deel van Daltononderwijs. Wij zijn van menig dat een beredeneerd basisvaardighedenaanbod aan de basis ligt van verdere ontwikkeling. Ons reken- en taalonderwijs is gebaseerd op de laatste didactische en pedagogische inzichten. Vakken op het gebied van cultuur, burgerschap, maatschappij worden thematisch aangeboden. Door deze manier van aanbieden is er veel ruimte om zelf te onderzoeken en te experimenteren.

De opbrengst, dat ben jij!

De vijf Daltonwaarden zijn geen losstaande doelen. Er is bijvoorbeeld niet zoiets als een vak zelfstandigheid. Leerlingen werken wel zelfstandig aan taken. Zelfstandigheid is hierbij een werkvorm, die naast beheersing van de lesstof, ook om vaardigheden als kritisch denken en verantwoordelijkheid vraagt.

Doel van Daltononderwijs is dat de leerling zijn unieke vaardigheden leert in te zetten. Zelf gaat ontdekken hoe ze maximaal kan groeien en leert om zoals Helen Parkhurst het heeft omschreven -Zonder vrees de uitdagingen van onze samenleving aan te gaan.- De opbrengst dat ben jij.

Voor meer informatie over Daltononderwijs verwijzen we naar de Daltonvereniging.

Uw kind aanmelden

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Op schoolwijzer.amsterdam.nl leest u hoe de aanmeldprocedure verloopt.

Lees verder >>

Nieuwbouw

Vanaf schooljaar 2025-2026 ga je naar school op de nieuwe Poolster! De gemeente heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van Daltonschool De Poolster. Met dit budget worden een schoolgebouw, gymzaal en een vernieuwd buitenterrein gerealiseerd. Volgens de planning is de nieuwbouw voorjaar 2025 gereed.

Lees verder >>

Jaaragenda 2024

Studiedagen schooljaar 2024-2025
Maandag 2 september 2024, Studiedag/geen school
Dinsdag 22 oktober 2024, Studiedag/geen school
Vrijdag 6 december 2024, Studiedag/geen school
Woensdag 12 februari 2025, Studiedag/geen school
Donderdag 3 april 2025, Studiedag/geen school
Dinsdag 6 mei 2025, Studiedag/geen school
Dinsdag 24 juni 2025, Studiedag/geen school
 
Vakanties
28 oktober t/m 3 november 2024, Herfstvakantie
21 december 2024 t/m 5 januari 2025, Wintervakantie
15 t/m 23 februari 2025, Voorjaarsvakantie
18 april t/m 5 mei 2025, Meivakantie
12 juli t/m 25 augustus 2025, Zomervakantie
 
Overige vrije dagen
Vrijdag 18 april 2025, Goede vrijdag (valt in de meivakantie)
Maandag 21 april 2025, Tweede Paasdag (valt in de meivakantie)
Maandag 5 mei 2025, Bevrijdingsdag (valt in de meivakantie)
Donderdag 29 & vrijdag 30 mei 2025, Hemelvaart en de dag erna
Maandag 9 juni 2025, Tweede Pinksterdag
 
De kinderen zijn om 12.30u uit op
Donderdag 5 december 2024, Sinterklaasfeest is afgelopen
Vrijdag 20 december 2024, Start wintervakantie
Vrijdag 25 juli 2025, Start zomervakantie
 
Ouderinformatiemomenten
Woensdag 18 september 2024, Startreceptie 14-15u
16 sept t/m 4 oktober 2024, Omkeergesprekken (inplanning via Parroagenda)
Maandag 14 oktober 2024, Ouderavond 19-20.30u (kwaliteitsverbetering en nieuwbouw)
Monderdag 13 maart 2025, Ouderavond 19-20.30u (kwaliteitsverbetering en nieuwbouw)
Voorjaar 2025, themaochtend