Alles wat aandacht krijgt groeit

Daltonschool De Poolster

Visie: Ieder kind is een ster op De Poolster!

De Poolster is een Dalton leeromgeving waar iedereen samenwerkt en samen groeit.

Een Daltonschool zoals De Poolster is een oefenplek waar kinderen (door te) ervaren, leren. Door onderwijs thematisch te presenteren kunnen we verbindingen leggen met de wereld buiten de school en maken we het betekenisvol. In deze veilige omgeving mogen fouten gemaakt worden en leer je verantwoordelijkheid te nemen.  Zo werken we samen met jou aan jouw toekomst.

Ons onderwijs is gebaseerd op de Daltonprincipes. Deze bewezen effectieve onderwijsaanpak borgt ons onderwijs en biedt ruimte aan een persoonlijke aanpak. Zo zorgen we ervoor dat je kan stralen!

Uitgangspunten: 

  • Leerlingen moeten durven, dromen, denken, doen en delen.
  • Elke kind verdient een veilige en gezonde school waar het zichzelf mag zijn.
  • Door het individuele kind te willen zien zorgen wij ervoor dat het de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient. 
  • Goed onderwijs vraagt om samenwerking; het team, ouders en leerlingen vormen de leergemeenschap De Poolster.

Wat voor school is Daltonschool De Poolster?

De Poolster is een openbare basisschool. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De school beroept zich niet op een geloofs- of levensbeschouwelijke grondslag.

Onderwijs van De Poolster is gebaseerd op de daltonprincipes: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit/doelmatigheid. In het hoofdstuk Daltononderwijs leest u wat Daltononderwijs betekent en hoe deze manier van werken in de praktijk wordt toegepast.

De Poolster werkt nauw samen met Dalton IKC Zeven Zeeën, de zusterschool in de wijk de Banne, waarmee het een bovenschoolse directeur deelt. 

De Poolster is onderdeel van de stichting INNOORD waar zestien verschillende basisscholen onder vallen.

Het team

Het vakkundige leerkrachtenteam wordt ondersteund door:  Een vakleerkracht bewegen, beeldende vorming. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor leerlingzorg. Een administratief medewerkster ondersteunt de directie.e

De schoolleiding is in handen van een directeur en een meerschools directeur, waarbij de locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.  De meerschools directeur is eindverantwoordelijke voor beide scholen.

Ons gebouw

Ons schoolgebouw stamt uit de jaren zestig. Het ruim opgezette gebouw is licht en faciliteert verbinding met de omringende natuur.  Het vele groen op en rond het schoolplein is uniek binnen de stedelijke omgeving van Amsterdam-Noord, de ruime opzet ervan geeft leerlingen de ruimte om te sporten en spelenderwijs de wereld te ontdekken.

Aandacht voor natuur en zorg voor de omgeving is ook zichtbaar in de leertuin. In de zomer staan de deuren van de aan de tuin grenzende lokalen open zodat leerlingen van binnen naar buiten kunnen en de tuin een verlengde van het klaslokaal wordt.

Nieuwbouw

Het huidige gebouw is ontwikkeld om ruimte te bieden aan een traditionele onderwijsvisie. Deze blauwdruk uit het verleden maakt op een andere manier lesgeven of indelen van groepen letterlijk door muren begrensd wordt.
Samen met de slechte staat van het gebouw zijn deze beperkingen, aanleiding om voor nieuwbouw te kiezen.

Het nieuwe ontwerp behoud wat de huidige school zo uniek maakt; de lichte ruime leerruimtes met verbinding naar buiten, de goed geoutilleerd techniek- en beeldende vorming lokalen, de leertuin en ruim schoolplein.

Tijdens de sloop van de huidige school wordt de school ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Daarvoor zijn meerder locaties binnen Tuindorp Oostzaan onderzocht. Uiteindelijk is een plek dicht bij huidige school als locatie aangwezen.