Ouder- en Kindteam op de basisschool

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school.

Op Dalton De Poolster is ook een ouder- en kindadviseur (OKA) werkzaam. De OKA werkt vanuit een ouder- en kindteam in de wijk en ondersteunt  ouders en kinderen  bij opvoed- en opgroeivragen, zij werkt nauw samen met de intern begeleidster, de pedagogisch medewerksters en leerkrachten van De Poolster en heeft contact met andere professionals in de wijk.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens binnen bij de ouder- en kindadviseur  Hester Schattenberg, of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder?

Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Hester Schattenberg op 06-15359530, of via  h.schattenberg@oktamsterdam.nl.  Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kun je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk. Je bent altijd welkom!

Op De Poolster ben ik aanwezig op dinsdag tussen 12.30 tot 16.30 uur en donderdag tussen 8.30 tot 12.30 uur.