Alles wat aandacht krijgt groeit

Een nieuwe Poolster!

De gemeente heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld waarmee de verouderde huisvesting van Daltonschool De Poolster vervangen kan worden. Met dit budget wordt een schoolgebouw, gymzaal en een vernieuwd buitenterrein gerealiseerd.

Planning

In oktober 2022 is definitief groenlicht gegeven voor de bouw. In mei 2023 zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van tijdelijke school aan het Orionplantsoen. Deze tijdelijke school is naar verwachting tegen de zomervakantie klaar, zodat onze leerlingen na de zomer daar kunnen starten. De school Zomer 2023 wordt begonnen met de sloop van huidige school en in oktober 2023 begint de bouw van de nieuwe school. We verwachten dat de bouw ongeveer anderhalf jaar zal gaan duren. We hopen in het voorjaar of zomer 2025 te kunnen verhuizen naar De Nieuwe Poolster.

Wat wordt er gebouwd?  

De school zal ruimte geven aan 15 groepsruimten, een nieuwe gymzaal en een ruimte voor vroeg- en voorschoolse opvang (VVE). Het totaal oppervlakte van de school is 2.457m2, dit is 240m2 groter dan het huidige gebouw. Door het maken van en 2e verdieping zal het gebouw compacter worden. De hoogte blijft nagenoeg gelijk met het  huidige gebouw, 7 meter in het midden zal deze iets hoger worden daar waar de installaties staan namelijk 9 meter.

Duurzaamheid 

Het gebouw gaat zeer duurzaam worden:  Door geïsoleerd te zijn, te voldoen aan de BENG eisen (Bijna energieneutraal), veel energie op te wekken door alle daken maximaal te voorzien van zonnepanelen, door een houten constructie, herbruikbare metselstenen toe te passen bijna volledig circulair zijn.

Wat gebeurt met de openbare ruimte, het groen en de bomen? 

Het vele groen rond de school is een kenmerk van de huidige school. Uitgangspunt is dat het bestaande groen en de speeltoestellen zoveel mogelijk worden hergebruikt, de grote bomen niet gekapt worden en dat het plein nog groener zal worden. Er zullen wel een paar kleine bomen ruimte moeten maken voor de nieuwbouw omdat deze op de plek staan waar gebouwd wordt.

Wat u op de tekening ziet is vooral een denkrichting. Wat wel al duidelijk is geworden  is dat een groot deel van het van het plein vrij toegankelijk wordt en zo meer een buurtfunctie krijgt. Het komende half jaar gaat gebruikt worden om een plannen voor het buitenterrein verder uit te werken.

Overlast tijdens de bouw van de tijdelijk school.

Periode 17 mei t/m 30 mei, bouwrijp maken van de grond,

Gedurende deze periode wordt op de plek van de tijdelijke een deel van het gras en struiken verwijderd, en een deel van de grond afgegraven voor de aanleg van leidingen en kabels. 

tijdens deze werkzaamheden rijden er graafmachines en wordt met vrachtwagens de overtollige grond afgevoerd. Het laden en lossen gebeurt vanaf de openbare weg, met name aan het Orionplantsoen.

Periode  31 mei tot 7 juni, plaatsen tijdelijke school,

De tijdelijke school bestaat uit 80 units, die met vrachtwagens aangeleverd worden. Deze worden met een grote hijskraan op de juiste plek getakeld. Dit is betreft bouwverkeer de intensiefste periode. 

  • Vrachtwagens rijden via de Kometensingel naar het Plejadenplein/Orionplantsoen. De paarse route. 
  • Vrachtwagens keren op de Orionstraat. 
  • Tijdens deze periode geldt een Parkeerverbod op het met rood aangegeven gebied. 
  • Het andere deel van het Orionplantsoen wordt afgesloten voor overige verkeer. 
  • Oplaadpalen zijn in deze periode niet bereikbaar. 
  • Eventueel geparkeerde voertuigen langs deze route worden voor 31 mei verwijderd. Dit geldt ook voor auto’s aan de paarse route die niet in de parkeervakken staan.

Periode 8 juni t/m 2 september afbouw van de tijdelijke school.

Tijdens het afwerken van de binnenkant van de school verwachten we geen grootschalig vervoer meer. De parkeerverboden en afsluiten van straten zijn in deze periode niet meer aan de orde. Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken en de verwachting is dan ook dat de overlast voor de buurt gering is.

Periode september t/m november, Sloop van de huidige school.

Houdt rekening met geluidsoverlast tijdens de Sloopwerkzaamheden van de huidige school en aan- en afvoer van bouwmateriaal.

Vragen?

De heer Robert Meijer is namens het schoolbestuur Innoord als Projectmanager aanspreekpunt voor vragen omtrent het proces en ontwerp te bereiken via: info@promeijer.nl.

Mocht u vragen hebben, zet deze op de mail of stuur deze schriftelijk naar de school.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen