Welkom bij
Daltonschool De Poolster!

De Poolster is een openbare basisschool.
Onze school staat midden in het groen van de Amsterdamse wijk Tuindorp-Oostzaan. Wij geven onderwijs vanuit het idee onze school een zo breed mogelijke blik op de wereld moet bieden.

DirectieDaltonschool De Poolster

Wat is Daltononderwijs?

Daltononderwijs is gebaseerd op de inzichten van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Op een Daltonschool baseren we het onderwijs op vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Zo kunnen we jou het beste voorbereiden op jouw toekomst. Deze vijf uitgangspunten worden ook wel ‘daltonkernwaarden’ of ‘daltonpijlers’ genoemd. lees verder >>

verantwoordelijkheid

samenwerking

effectiviteit

zelfstandigheid

reflectie

Nieuwbouw

Vanaf schooljaar 2024-2025 ga jij naar school op de nieuwe Poolster! De gemeente heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van Daltonschool De Poolster. Met dit budget worden een schoolgebouw, gymzaal en een vernieuwd buitenterrein gerealiseerd. Volgens de planning is de nieuwbouw dit voorjaar gereed. De nieuwe school biedt plek aan 15 groepsruimten, een nieuwe gymzaal en een ruimte voor vroeg- en voorschoolse opvang (VVE). De totale oppervlakte van de school is bijna 2500 m2, dit is zo’n 250 m2 meer dan ons huidige gebouw. Door het maken van een 2e verdieping wordt het nieuwe gebouw compacter. De hoogte blijft nagenoeg gelijk aan het huidige gebouw. lees verder >>

Uw kind aanmelden

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Hieronder vindt u de brochures met informatie.

Jaaragenda 2024

27 april t/m 5 mei | Meivakantie
13 juli  t/m 25 augustus | Zomervakantie
26 oktober t/m 3 november | Herfstvakantie